Vezetőink, edzőink

2022.01.13. 16:14:30

2022. Közgyűlés

Tisztújító közgyűlés MEGHÍVÓ

A Bajai Bácska FKE elnöksége az alábbi meghívót teszi közzé:

MEGHÍVÓ

A Bajai Bácska Férfi Kosárlabda Egyesület közgyűlésére.

A közgyűlés helye: MNÁMK Sportcsarnok

A közgyűlés ideje: 2022. január 26. 17 óra

Megismételt közgyűlés ideje: 2022. január 26. 17 óra 30 perc

Napirendi pontok:

1./ A levezető elnök megválasztása

2./ Jegyzőkönyv vezető megválasztása

3./ Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása

4./ 2021. évi beszámoló ismertetése és elfogadása

5./ Az elnökség tagjainak megválasztása

6./ A felügyelő bizottság tagjainak megválasztása

7./Az utánpótlás csapatok versenyzési jogának átengedése

8./ Az utánpótlás csapatok versenyzési joga átengedése feltételeinek meghatározása

9./A felnőtt csapat versenyzési jogának átengedése.

10./ Egyéb.

A közgyűlés a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza az Alapszabály rendelkezései szerint. Az Egyesület a közgyűlés határozatképtelensége esetén megismételt közgyűlést tart. A megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontokban a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Baja, 2022. január 10.                                                                                Elnökség